Verificació d'URL

El servei d'Advanced Threat Protection analitza les URL en temps real i evita atacs basats en web que intentin infiltrar-se en la vostra organització.

Avui en dia, el programari maliciós basat en web s'amaga en llocs web legítims i està mutant considerablement, atès que s'actualitza ell mateix per evitar ser detectat per les tecnologies de seguretat tradicionals.